Föreläsningar &
workshops

De utmaningar, möjligheter och krav som den moderna kunskapsarbetaren möter idag hämtar med sig ett växande behov av självledarskap, balans och konkreta verktyg för produktivitet. 

Jag har stöttat organisationer och individer globalt genom föreläsningar och workshops som inspirerar, ger nya insikter och som leder till konkreta förändringar i hur individer och organisationer jobbar. 

Oavsett on vi jobbar online eller ansikte mot ansikte, ser jag till att aktivera, inkludera, inspirera och hjälpa dig och dina människor att växa. Allt jag gör baserar sig på forskning och vetenskap.

Vetenskaperna om beteendeförändring, neurovetenskapen om produktivitet och återhämtning, psykologi och sociologi influerar mig i mitt arbete. 

Föreläsningar & workshops

Mitt genuina intresse för hur individer och organisationer jobbar, utvecklas och återuppfinner sig spelar en stor roll i hur mina föreläsningar och workshops byggs upp. Konkreta övningar, verktyg och en praktisk inställning utgör grunden för mitt sätt att jobba. 

Under de senaste åtta åren har jag planerat, utvecklat och utfört föreläsningar, workshops och fortbildningar, både online och i kurssalar runt om i världen.

Exempel på föreläsningsteman
 • Balans och prestation - hur jobba och leva hållbart
 • Vanor som stöder ökad produktivitet och återhämtning
 • Neurovetenskapen bakom framgång
 • Värdet av välmånde och lycka på arbetsplatsen
 • Hur mindfulness och yoga kan öka produktivitet och balans
Jag är inspirerad och vill veta mera

Professionella utvecklingsprogram

Det finns många sätt att utveckla sitt sätt att tänka. En kombination av experimentation, små steg mot nya vanor och stöd från andra ligger som grund för de professionella utvecklingsprogram jag erbjuder organisationer.

Ett program sträcker sig ofta över 3-6 månader och inkluderar en inledande och avslutande föreläsning kring teman vi tillsammans kommer överens om.

Element som kan inkluderas i programmet
 • En inledande och avslutande enkät för att kartlägga var deltagarna står just nu
 • Veckomöten med olika teman, framtagna för att inspirera och stöda den personliga utveckling
 • En uppgift per vecka som stöder utvecklandet av personliga redskap för produktivitet och återhämtning
 • Veckomail med inspirerande artiklar, podcasts eller TED-talks
 • En privat gemenskap i form av en grupp på Facebook
 • Personlig coachning 
Kontakta mig för mera information
Senaste inlägg

Bloggen

Products

Next Step 3 months

You are ready now. Ready to take your Next Step. The step that will move you closer to working according to your values. The step that will make you career feel like yours. Dreams and goals can be reached. I am here to help you.
May 7, 2024
Amanda Backholm